WYJŚCIE

                                    

       Henryk Sławik              Akademia                                                                  Kronika  

    Patron MK HDK PCK                                                                                                                                                  


Służba Krwi  | 2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 | 2019 | 2020 ||  SKŁADKI ||  ODZNACZENIA ||

 

DEKLARACJA [Word] / [PDF] |

 

Ustawa o publicznej służbie krwi z 22.08.1997 (Dz.U. 2019 poz. 1222) » | 2011_statut_pck.pdf |

 

| regulamin_klubu-hdk.pdf | status_hdk_pck.pdf | dekalog-hdk-legionhdk.jpg | kto może oddać krew.pdf | linki do HDK s.1.pdf | linki do HDK s.2.pdf |


POLSKI CZERWONY KRZYŻ

MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 

im. Henryka Sławika

przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15, tel. 32 47 635 66

www.pck.jasnet.pl   e-mail: pck.jastrzebie@poczta.fm

Biuro czynne we wtorki i piatki od 10.00 do 14.00

Biuro PCK czynne: w lipcu we wtorki w godz. 10-12; w sierpniu biuro nieczynne

Kierownik biura pani Urszula tel. 512 24 26 27

Prezes MK HDK mgr Ryszard Górski tel. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl

 

Data i miejsce spotkania członków Klubu zawsze są wcześniej podane na stronie www.pck.jasnet.pl

 

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA Nr 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887   

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM:  MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok 2018 [Składka roczna 25zł]

To co robimy dla siebie umiera razem z nami, a to co robimy dla innych jest wieczne”. (Albert Einstein)


Henryk Sławik » (ur. 16 lipca 1894 w Szerokiej, zm. 23 sierpnia 1944 w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen – polski dziennikarz, powstaniec śląski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej.
W czasie 
wojny jeden z organizatorów pomocy polskim uchodźcom (w tym Żydom), którzy znaleźli się na Węgrzech. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sławik

http://mok.jastrzebie.pl/wystawy/henryk-slawik-z-szerokiej-s-39 »   Stała wystawa w GHM

http://mok.jastrzebie.pl/galeria-zdjec/henryk-slawik-z-szerokiej-s-83 »   Uroczyste otwarcie wystawy 12.11.2014

Uchwała Prezydium Krajowej Rady HDK nr 4/2015 z dnia 24.10.2015 ws. nadania imienia HENRYKA SŁAWIKA Miejskiemu Klubowi HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju »
AKT NADANIA IMIENIA HENRYKA SŁAWIKA MIEJSKIEMU KLUBOWI HDK PCK » | Informacja o nadaniu imienia Henryka Sławika klubowi jest w Wikipedii »

https://jastrzebieonline.pl/news,11257,sejm-w-uchwale-uczcil-pamiec-henryka-slawika.html »  |  Sejm w uchwale 22.03.2018 uczcił pamięć Henryka Sławika »  |  Uchwała Sejmu ws. uczczenia Henryka Sławika » | PDF »

Henryk Sławik zajmuje szczególne miejsce w panteonie polskich bohaterów. W dramatycznych latach II wojny światowej pomagał Polakom, Żydom oraz Węgrom przetrwać niemieckie represje. Henryk Sławik był rodowitym Ślązakiem, w latach 1919–1922 uczestnikiem powstań śląskich, aktywnym działaczem plebiscytowym, a także radnym miasta Katowice. We wrześniu 1939 r. wraz z wieloma polskimi uchodźcami znalazł się na Węgrzech i tam stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi. Później został mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźstwie. Będąc urzędnikiem rządu polskiego, Henryk Sławik ściśle współpracował z delegatem węgierskiego rządu Józsefem Antallem oraz węgierskim duchowieństwem. Henryk Sławik zaangażował się w pomoc dla polskich uchodźców wojskowych i cywilnych. Pomagał także żydowskim dzieciom, dla części z nich utworzył sierociniec w Vácu pod Budapesztem. Szacuje się, że w wyniku prowadzonej przez niego działalności uratowało się około 30 tysięcy ludzi, w tym 5 tysięcy osób narodowości żydowskiej. Henryk Sławik, aresztowany po zajęciu Węgier przez Niemcy, 23 sierpnia 1944 r. został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. W 1990 r. izraelski instytut Yad Vashem uhonorował go pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć Henrykowi Sławikowi i wyraża najwyższe uznanie za bohaterstwo i poświęcenie w ratowaniu polskich uchodźców w czasie II wojny światowej.

 

https://historia.tvp.pl/47253669/henryk-slawik-polski-wallenberg »


PLAKAT KLUBU

Serdecznie zapraszamy Honorowych Dawców Krwi z Jastrzębia i okolic na spotkania Miejskiego Klubu HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju w terminie ogłoszonym na stronie www.pck.jasnet.pl i przekazanym członkom klubu przez email i SMS zawsze o godz. 16.00 w SP 4 przy ul. Kościuszki 19 (między Szkołą Muzyczną i DH "KŁOS" w Zdroju).

Jeżeli posiadasz, przynieś legitymację Honorowego Dawcy Krwi oraz legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi - potrzebne do ewidencji klubowej.

Przypominam o uiszczeniu składki członkowskiej PCK za rok 2020 - 25 zł. Można wpłacać zaległe składki na spotkaniu klubu lub w biurze PCK we wtorki i piątki w godz. 10-14 oraz przelewem na konto

 

Nr konta bankowego OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko za rok 2020.

Roczna składka na PCK: dorośli 25 zł, studenci 8 zł »


Zaprzyjaźnione Kluby HDK:  MK HDK PCK w Pszowie » | MK HDK PCK w Rydułtowach »

twojakrew.pl » 

UWAGA !!!  Kto nie może oddać krwi | Choroby zakaźne | Dieta krwiodawcy | PCK KATOWICE honorowe-krwiodawstwo


Akty prawne  | 2008_regulamin_klubu-hdk.pdf | 2008_status_hdk_pck.pdf  | 2011_statut_pck.pdf |


Jakie odznaczenia dla HDK [.ppt] »   oraz   Odznaki-hdk »  Odznaczenia dla HDK »


18.11.2017 AKADEMIA X-lecia MK HDK PCK »   Pan Janusz Sacha - członek Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK w Katowicach nadał odznakę "Zasłużony Honorowy dawca Krwi III stopnia" Miejskiemu Klubowi HDK PCK na ręce pana Pana Ryszarda Górskiego - założyciela i prezesa klubu od 9 maja 2007 roku. Potem uhonorował Pana Ryszarda Górskiego najwyższym odznaczeniem organizacyjnym PCK, jakim jest KRYSZTAŁOWE SERCE.

 

Rozp. MZ z dnia 11.09.2017 r. ws. wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi  DU/2017/1742/1  »  d2017000174201ws.legitymacji.pdf »


HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu (ZdZN)    

www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1677 »

www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/krwiodawstwo/tytuly-i-odznaczenia/uzyskanie-odznaki-honorowego-dawcy-krwi-zasluzony-dla-zdrowia-narodu/ »
http://krew.info/hdk-zdzn »

 

Członkowie Klubów HDK PCK, którzy oddali już minimum 20 litrów pełnej krwi (tj. przeliczonej: 3 litry osocza = litr krwi, 2 donacje płytek = litr krwi) już mogą składać wniosek o odznaczenie HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu (HDK-ZZN).
Proszę skontaktować się z prezesem MK HDK Ryszardem Górskim [ tel. 508 482 270, e-mail: montini@interia.pl ], aby otrzymać wniosek i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Okręgowa Komisja ds. Odznaczeń stwierdziła, że w danym roku nie należy składać po kilka wniosków dla jednej osoby, ponieważ takie sytuacje mają miejsce, np. OR PCK składa jednej osobie np. wniosek na OH PC i „Kryształowe Serce” itd.
co powoduje, że  na Akademii osoba ta kilkakrotnie jest odznaczana. Należy złożyć w danym roku dla danej osoby tylko jeden wniosek.


Przed wprowadzeniem nomenklatury ISBT oznaczenia były następujące:

krew pełna – KP,

osocze – FA,

płytki krwi – OB.

 

Po wprowadzeniu nomenklatury ISBT oznaczenia są następujące:

krew pełna – EK,

osocze – EP,

płytki krwi – E5.

 

Przeliczanie donacji na krew pełną:

650 osocza EP = 220 ml KP (3 litry osocza = 1000 ml KP)  [650:3= w zaokrągleniu 220] ; 3 litry osocza = 1 litr krwi pełnej

1 donacja krwinek płytkowych 600 E5 = 500 ml KP; 2 donacje płytek = 1 litr krwi pełnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,5 donacji krwinek białych = 1000 ml KP   [Krwinek białych metodą leukaferezy i krwinek czerwonych metodą erytroaferezy – nie pobieramy.]

1 donacja krwinek czerwonych = 500 ml KP  [Krwinek białych metodą leukaferezy i krwinek czerwonych metodą erytroaferezy – nie pobieramy.]

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (DU 2016.823)

Art. 8. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi 1 litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 i art. 7 ust. 1, są:

1) 3 litry osocza;  

2) 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

 

Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości tel.: 32 418 15 01; 664 139 975 e-mail: met-org@rckik.pl  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ul. Sienkiewicza 3, 47-400 Racibórz, www.rckik.pl


Punkty poboru krwi w Polsce

www.pit.pl/darowizny-krew/

www.pit.pl/1801-szykuja-sie-zmiany-w-uldze-na-krew-w-2017-r-16447/

 

https://www.gov.pl/zdrowie/krwiodawstwo


Darmowe leki dla ZHDK od 1.01.2017 Vitaminum B Compositum POLFA tabletki drażowane 50 drażetek oraz Vitaminum B Compositum POLFARMEX 50 tabletek powlekanych w blistrach


Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. [2017-03-29]


6 tabelek na stronie A4 do pobrania i do drukuOdznaki-hdk

www.pit.pl/darowizny-krew/     |     www.pit.pl/1801-szykuja-sie-zmiany-w-uldze-na-krew-w-2017-r-16447/

Honorowym Dawcom Krwi, działaczom, propagatorom i sympatykom ruchu HDK oraz służbie krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 listopada wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości i satysfakcji ze szlachetnej posługi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka życzy Zarząd Rejonowy PCK, Rejonowa Rada HDK, Zarząd Miejskiego Klubu HDK PCK

 


 

20.12.2020 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MK HDK PCK
Wybrano nowy Zarząd Klubu: prezes Ryszard Górski, wiceprezes Ryszard Piotrowicz, sekretarz Joanna Matuszak, skarbnik Zbigniew Podkomórka.
Delegaci na X Zjazd Rejonowy OR PCK: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Kinasiewicz, rezerwowy Zbigniew Podkomórka

22.03.2018 »  w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyło się uroczyste wręczenie odznaczenia "HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu" członkom Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Slawika i Klubu HDK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

Fotorelacja z UM » Video od 13' do 45 »

 

16.10.2017 Zarząd Okręgowy PCK w Katowicach nadał MK HDK PCK odznakę ZHDK III stopnia

 

22.12.2015 » w ZS 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 4  zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i opłatek Miejskiego Klubu HDK PCK
Tradycją jastrzębskich krwiodawców jest coroczne spotkanie opłatkowe. Nie inaczej było w tym roku. We wtorek, 22 grudnia członkowie Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi spotkali się w
ZS 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 4, aby wybrać nowe władze Klubu i wspólnie przełamać się opłatkiem. Na spotkaniu zjawili się członkowie MK HD PCK, Wiesław Lasyk pełnomocnik Śl. OO PCK w Katowicach ds. PCK w Jastrzębiu-Zdroju, który nadzorował prawidłowość przeprowadzenia wyborów nowych władz Klubu oraz Ks. Wojciech Grzesiak, kapelan HDK, który opowiadał o działalności medycznej misji z jastrzębia-Zdroju w Paragwaju. Nadszedł czas na wspólną modlitwę oraz błogosławieństwo opłatków. A potem już każdy osobno życzył wesołych świąt, szczęścia i spełnienia marzeń. Spotkanie wigilijne nie mogłoby się obejść bez wspólnego kolędowania i skromnego poczęstunki. I tak, w miłej atmosferze upłynęło spotkanie opłatkowe tych, którzy ratują ludzkie życie, honorowo oddając swoją krew.

 

Nowy ZARZĄD MK HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju wybrany 22.12.2015 na lata 2016-2020:

PREZES Ryszard Górski, WICEPREZES Piotr Michalski, SEKRETARZ Aneta Drapińska od 10.02.2016 [sekretarz Andrzej Kinasiewicz 9.02.2016 został Wiceprezesem OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju, a 9.04.2016 został Przewodniczącym Śląskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK w Katowicach], SKARBNIK Krzysztof Ptak

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA KR Joanna Matuszak, CZŁONEK KR Sławomir Kozłowski

 

DELEGAT NA ZJAZD REJONOWY ODDZIAŁU REJONOWEGO PCK

Piotr Michalski, z-ca delegata Mieczysław Chrapek

22.12.2015 » w ZS 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 4  zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i opłatek Miejskiego Klubu HDK PCK

Zarząd MK HDK PCK przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejskiego Klubu HDK PCK,  które odbędzie się we wtorek, 22 grudnia 2015 r. o godz. 16 w ZS 9 im. dr. Mikołaja Witczaka,  na zakręcie ul. 11 Listopada 4 (przystanek MZK przy Urzędzie Skarbowym lub przy ZSZ przy ul.  11 Listopada). Obecność obowiązkowa. Opłacona składka za rok 2015 upoważnia do mandatu  z prawem wyborczym czynnym i biernym. Wybieramy Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną oraz  delegatów na IX Zjazd Rejonowy PCK i wybory nowej Rejonowej Rady HDK PCK przy OR PCK  w Jastrzębiu-Zdroju. Po wyborach podzielimy się opłatkiem.


Tradycją jastrzębskich krwiodawców jest coroczne spotkanie opłatkowe. Nie inaczej było w tym roku. We wtorek, 22 grudnia członkowie Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi spotkali się w 
ZS 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 4, aby wybrać nowe władze Klubu i wspólnie przełamać się opłatkiem.

Na spotkaniu zjawili się członkowie MK HD PCK, Wiesław Lasyk pełnomocnik Śl. OO PCK w Katowicach ds. PCK w Jastrzębiu-Zdroju, który nadzorował prawidłowość przeprowadzenia wyborów nowych władz Klubu oraz Ks. Wojciech Grzesiak, kapelan HDK, który opowiadał o działalności medycznej misji z jastrzębia-Zdroju w Paragwaju. Nadszedł czas na wspólną modlitwę oraz błogosławieństwo opłatków. A potem już każdy osobno życzył wesołych świąt, szczęścia i spełnienia marzeń.

Spotkanie wigilijne nie mogłoby się obejść bez wspólnego kolędowania i skromnego poczęstunki. I tak, w miłej atmosferze upłynęło spotkanie opłatkowe tych, którzy ratują ludzkie życie, honorowo oddając swoją krew.

 

Akt-Nadania-Imienia-Miejskiemu-Klubowi-HDK-PCK-24.10.2015.pdf

Uchwala-Pr.KR.HDK.PCK-nr-4.2015-z-dnia-24.10.2015.pdf

Henryk Sławik w Wikipedii 

 

 

Lp

Nazwisko

Imię

Stan na 2014 wg MK HDK

Stan na sierpień 2014 wg RCKiK
po przeliczeniu na pełną krew

Odznaczenia RCKiK
w Raciborzu

1

Małecki

Ryszard

103000

28,767

odznaczenie 25 litrów 2014

2

Łakomy

Jan

84150

33,467

odznaczenie 25 litrów 2014

3

Pyśk

Antoni

79360

28,233

odznaczenie 25 litrów 2014

4

Lasyk

Wiesław

79320

59,950

odznaczenie 25 litrów 2014

5

Michałowski

Zygmunt

70000

27,817

odznaczenie 25 litrów 2014

6

Tuchowski

Jacek

67850

42,700

odznaczenie 25 litrów 2014

7

Rejbicz

Krzysztof

65300

35,210

odznaczenie 25 litrów 2014

8

Rojewski

Tadeusz

63090

24,717

potwierdź aktualny litraż krwi

9

Kozłowski

Cezary

60110

23,067

potwierdź aktualny litraż krwi

10

Dubij

Krzysztof

57050

32,583

odznaczenie 25 litrów 2014

11

Ponieważ

Kazimierz

50720

16,600

potwierdź aktualny litraż krwi

12

Michalski

Piotr

45000

1,800

potwierdź aktualny litraż krwi

13

Świerta

Marek

41700

31,983

odznaczenie 25 litrów 2014

14

Wiatr

Grzegorz

38650

24,300

odznaczenie 25 litrów 2014

15

Krajewski

Artur

38600

26,017

odznaczenie 25 litrów 2014

16

Kreja

Marcin

34600

25,767

odznaczenie 25 litrów 2014

17

Muś

Gabriel

34850

28,650

odznaczenie 25 litrów 2014

18

Chrapek

Mieczysław

29990

15,383

potwierdź aktualny litraż krwi

19

Górski

Ryszard

29300

26,250

potwierdź aktualny litraż krwi

20

Stupiński

Roman

27750

14,500

potwierdź aktualny litraż krwi

21

Lewiński

Karol

25200

18,233

potwierdź aktualny litraż krwi

22

Ptak

Krzysztof

25000

10,350

potwierdź aktualny litraż krwi
30.05.2015 IV JASTRZĘBSKI INTEGRACYJNY PIKNIK ŻEGLARSKI HDK PCK

23-24.05.2015 Zajęli II miejsce na Długodystansowych Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych na jez. Jeziorak w Siemianach załoga w składzie: Marian Zakowicz (ZHDK, członek MK HDK PCK) - sternik, Józef Wolsza i Wiesław Wolsza (bracia).

16-17.05.2015 Zajęli I miejsce w I Edycji Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych na jez. Kisajno w Giżycku załoga w składzie: Andrzej Bury - sternik, Bożena Bień i Marian Zakowicz (ZHDK, członek MK HDK PCK)

 

06.11.2013 Dlaczego honorowo oddają krew » [artykuł w JasNet wypowiedzi członków MK HDK PCK na spotkaniu 25.10.2013] 

 

30.09.2012 wyjazd na żagle »

 

25.05.2012 Uroczystość 5-lecia MK HDK PCK

 

15.12.2011 godz. 16.00 (czwartek) opłatek w SP 4

 

25.11.2011 wybrano nowy Zarząd MK HDK PCK

 

Prezes mgr Ryszard Górski

Wiceprezes Wiesław Lasyk od 28.02.2012 wiceprezes ZR PCK

Sekretarz Aneta Drapińska

Skarbnik Krzysztof Ptak

Członek Zarządu klubu mgr Andrzej Kinasiewicz od 28.02.2012 wiceprezes MK HDK PCK

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący KR Józef Węgrzyn

Członek KR Marcin Jachym

Członek KR Sławomir Kozłowski

 

Delegat na Konferencję Rejonową PCK

Andrzej Kinasiewicz

 

Kierownik sekcji logistycznej Marzena Głód, kierownik sekcji kulturalno-oświatowej Andrzej Kinasiewicz, kierownik sekcji turystyczno-sportowej Mieczysław Chrapek

 

28.09.2011 Marian Zakowicz członek MK HDK żeglarz Andrzej Bury, Marian Zakowicz i Eugeniusz Rakowicz wygrali III edycję Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku | Więcej o Zakowiczu w Jasnecie | Więcej o Zakowiczu w Google

 

14 czerwca - Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa

 

Z żalem zawiadamiamy, że MZK cofnął uprawnienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MZK od dnia 1 sierpnia 2007 r. www.mzkjastrzebie.com

http://www.krewniacy.pl/?action=showArticle&id=12168

 

 

Klub HDK - szukaj w GOOGLE

 

JASTRZĘBSKA SŁUŻBA KRWI

Galeria

Akcję krwiodawstwa prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ODDZIAŁ TERENOWY w Jastrzębiu Zdroju,

Aleja Jana Pawła II-go 7 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, I p.) Tel. /032/ 4784337-8 Kierownik Oddziału Dr Bogdan Kolasiński.

 

Ilość oddanej krwi w latach 2007 »  2008 »  2009 » 2010 » 2011 » 2012 »

 

 

27.03.2009 wybrano nowy Zarząd MK HDK PCK

 

Prezes MK HDK PCK mgr Ryszard Górski kom. 508 48 22 70

Wiceprezes  mgr Andrzej Kinasiewicz

Sekretarz Aneta Drapińska

Skarbnik Krzysztof Rejbicz

Członek Marek Świerta

 

Komisja Rewizyjna:

Kozłowski Cezary

Kos Grzegorz

Ptak Krzysztof

 

Delegat na Konferencję Rejonową PCK

Andrzej Kinasiewicz

 

 

Akcja Klubu 14.03.2012 godz. 9.00

15 osób

Akcja Klubu 10.12.2008 godz. 9.00

11 osób oddano 2450 ml krwi i 1950 ml osocza (razem 4400 ml)

 

KRONIKA

W związku z wypadkiem 2 polskich autokarów przewożących dzieci będzie można oddać krew w Punkcie Krwiodawstwa (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, I p., tel. 032 47 84 337) w czwartek 17.07.2008 w godz. 7.30-18.00.

We wtorek 8 lipca do Gazety Prawnej zostanie dołączona płyta CD z filmem instruktażowym Polskiego Czerwonego Krzyża - "Pierwsza pomoc na drodze", pokazującym jak udzielać pierwszej pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych. Płyta »

09.06.2008 o godz. 18.00 poświęcenie kaplicy szpitalnej przez Ks. Abp Adama Zimonia - obecni Honorowi Dawcy Krwi.

Sprzątanie kaplicy szpitalnej WSS2 po remoncie w sobotę, 7.06.2008 po Mszy św. odprawionej o godz. 16.00.

W sobotę, 31.05.2008 r. o godz. 16.00 ks. kapelan HDK Michał Psiuk odprawił Mszę Świętą w Intencji Honorowych Dawców Krwi i ich rodzin w kaplicy szpitalnej WSS 2 w Jastrzębiu Zdroju, Aleja Jana Pawła II-go 7.

http://www.jasnet.pl/eforum_2.php?artykul=9209

 


http://www.jasnet.pl/wydarzenia/wydarzenia.php?id_wyd=8387&back=1

 

Klub HDK PCK jest jednostką podstawową PCK i obowiązuje go Statut PCK. Dodatkowo obowiązuje "Regulamin Klubów HDK PCK"

a sami krwiodawcy powinni przestrzegać "Statusu Honorowego Dawcy Krwi PCK".

Aktualnie obowiązuje:

Rozp. Ministra Zdrowia z 18.04.2005 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

regulamin hdk wyciag.doc

regulamin klubu hdk.doc

status honorowego dawcy krwi.doc

statut PCK 2004.pdf

 

Dnia 9 maja 2007 r. powstał MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju

 

Dnia 9 maja 2007 r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Kościuszki 19 odbyło się spotkanie założycielskie Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Jastrzębiu Zdroju.

 

Grupa założycielska:

Aneta Drapińska, Grzegorz Kos, Ryszard Górski, Krzysztof Rejbicz, Karol Lewiński, Andrzej Wasilewski, Krzysztof Dubij, Jarosław Kulczyk, Paweł Malinowski, Zbigniew Szpit, Henryk Kulbacki, Józef Węgrzyn, Tadeusz Kukulski.

 

Zebrani zapoznali się z dokumentami dotyczącymi honorowego krwiodawstwa:

   - Statut PCK (Rozp. Rady Ministrów z 25.10.2004 Dz.U. Nr 237 p. 2372) /Par. 1, 8, 9, 10, 37/;

   - Status Honorowego Dawcy Krwi PCK zatwierdzony Uchwałą Nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996;

   - Regulamin Klubów HDK PCK zatwierdzony Uchwałą Nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996.

 

Zarząd Miejskiego Klubu HDH PCK:

            1) Prezes Ryszard Górski

            2) Wiceprezes Grzegorz Kos

            3) Sekretarz Aneta Drapińska

            4) Skarbnik Krzysztof Rejbicz

 

Komisja Rewizyjna:

            1) Przewodniczący Karol Lewiński

            2) Członek Andrzej Wasilewski

 

Delegaci na Konferencję Rejonową PCK i HDK:

            1) Krzysztof Dubij

            2) Jarosław Kulczyk

 

Seniorzy  Klubu: Krzysztof Dubij oddał 57 l. krwi, Krzysztof Rejbicz 54 l., Henryk Kulbacki 40 l. Łącznie 13 założycieli naszego klubu oddało już 382 l. krwi.

 

Miesięcznik Informacyjny Miasta Jastrzębie Zdrój "JASTRZĄB" Nr 6 (555) Czerwiec 2007, s. 15

 

 WYJŚCIE