WYJŚCIE

ODDZIAŁY TERENOWE RCKiK w RACIBORZU

RCKiK w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3

rejestracja tel. 32 418 15 92 wewn. 2

czynne poniedziałek - piątek od 7.30 do 14.00 i w I sobotę miesiąca od 9.00 do 13.00

 

Administracja: 32 418 10 56; Sekretariat: 32 418 15 92; Fax: 32 415 33 81; Ekspedycja: 32 415 20 88
Laboratorium:
32 415 34 54; Sek. Metodyczno-Organizacyjna i Sprawozdawczości: 32 418 15 01      

W celu organizacji akcji poboru krwi w terenie prosimy o kontakt z Sekcją Metodyczno-Organizacyjną i Sprawozdawczości.      

e-mail: sekretariat@rckik.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddział Terenowy w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7; tel. 32 47 84 337

czynne poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddział Terenowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Radlińska 68; tel. 32 746 74 71

czynne poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddział Terenowy w Rybniku, ul. Rudzka 15; tel. 32 42 24 133; 32 42 22 774

czynne poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30

WYJŚCIE