Polski Czerwony Krzyż jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000 225587,  w związku z czym mogą państwo przeznaczyć 1% swojego podatku na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża. Wypełniając zeznanie podatkowe w dziale  „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" wystarczy wpisać:

- nazwa OPP - POLSKI CZERWONY KRZYŻ;

- numer KRS - KRS 0000 225587;

- wnioskowana kwota

- z dopiskiem: dla OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

Numer KRS jako nagranie radiowe 30 sekund

radio/pismo-pck-spot-radiowy.pdf

 

Szczegółowe informacje o tym, na co przeznaczany jest 1% w PCK można znaleźć na stronie www.pck.pl/1procent

 

Wpłat dokonać można również na konto:

UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Bank Millenium SA ul. Stanisława Żaryna 2A; 02-593 Warszawa

 

Nazwa Rachunku
OR PCK JASTRZĘBIE Nr 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

 

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym tej pomocy.

 

NASI  DARCZYŃCY  »

 

 

 WYJŚCIE