PCK   UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

DAR KRWI - DAREM ŻYCIA

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

 » www.pck.pl  

 » Strategia PCK 2016-2020 

 » Podstawy prawne działalności PCK

 » Sprawozdania z działalności PCK

 » www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

 » Oficjalny folder informacyjny PCK

 » 7 podstawowych zasad PCK

 » Znaki humanitaryzmu chronione prawem

 » Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach

 » Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim  

 » Nowy Statut PCK 2011

 » Hymn PCK.mp3 | słowa.pdf | nuty.pdf

 » 150 lat działań Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca


   

    KALENDARZ ŚWIĄT  

 » Kalendarz Świąt HDK i PCK

 » Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V

 » Światowy Dzień Krwiodawcy 14 VI

 » Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron HDK 14 VIII

 » Światowy Dzień Dawców Szpiku 19 IX

 » Dzień Ratownictwa Medycznego 13 X

 » Dzień Młodzieży PCK 25 X

 » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI

 » Dzień Wolontariusza 5 XII

   

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Biuro Zarządu Głównego

ul. Mokotowska 14; 00-561 Warszawa

tel. 22 32 61 200;  fax: 22 62 84 168;

email: zarzad.glowny@pck.org.pl  head.office@pck.org.pl

www.pck.pl


ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK w KATOWICACH

40-057 Katowice, ul. PCK 8

Tel.: 32 251-34-96; Fax: 32 251-20-13; e-mail: katowice@pck.org.pl  

www.katowice.pck.pl

Zarządy Rejonowe PCK w województwie śląskim »


ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK w KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK w JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)

NIP 634-104-87-78

Biuro: tel. 32 476 35 66; Kierownik Biura Urszula Górska 512 242 627

p.o. Prezes Piotr Kula

e-mail: jastrzebie-zdroj@pck.org.pl

www.pck.jasnet.pl

www.facebook.com/pckjastrzebie

 

Jak dojechać do Biura OR PCK

Biuro OR PCK czynne: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00.

Nr konta bankowego: 

Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  

TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: 

MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

REJONOWA RADA RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK

przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)
www.pck.jasnet.pl
Przewodniczący RR HDK PCK mgr Andrzej Kinasiewicz
tel. 693 684 482

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

im. Henryka Sławika    

przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)

www.pck.jasnet.pl

 

Prezes MK HDK PCK mgr Ryszard Górski

tel. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl  

 

Data i miejsce spotkania członków Klubu

zawsze są wcześniej podane na stronie www.pck.jasnet.pl

 

Nr konta bankowego: 

Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: 

MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł.