PCK   UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

 

DAR KRWI - DAREM ŻYCIA

Oddział Rejonowy PCKOddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15, tel. 32 476 35 66; 607 365 979; e-mail: pck.jastrzebie@poczta.fm ; Kontakt »

www.facebook.com/pckjastrzebie »

Biuro OR PCK czynne: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.  Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną: wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy

 » PIERWSZA POMOC  

 » Ratownictwo Medyczne  

 » Resuscytacja dorosłych - video

 » Kurs pierwszej pomocy PCK

 » Biblioteka

 » AKADEMIA ZDROWIA


 » Aktualności

 » Kronika

 » O naszym PCK i HDK

 » Zarząd Rejonowy PCK

 » Rejonowa Rada HDK PCK

 » Szkolne Koła PCK

 » Przepisy prawne

 » Miejski Klub HDK PCK   »  Plakat klubu

 » Zakładowe Kluby HDK PCK

 » Szkolne Kluby HDK PCK

 » Kluby HDK rejon raciborski

 » Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie


 » Akademia 2008 (50 lat HDK)

 » Akademia 2009 (90 lat PCK)

 » Akademia 2013 (55 lat HDK)

 » Akademia 2014 (95 lat PCK) 


 » Dawcom w darze

 » Zostań Dawcą Szpiku

 » Zostań dawcą szpiku


 » Kalendarz Świąt HDK i PCK

 » Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V

 » Światowy Dzień Krwiodawcy 14 VI

 » Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron HDK 14 VIII

 » Światowy Dzień Dawców Szpiku 19 IX

 » Dzień Ratownictwa Medycznego 13 X

 » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI

 » Dzień Wolontariusza 5 XII


    POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

 » www.pck.pl  

 » Strategia PCK 2016-2020 

 » Podstawy prawne działalności PCK

 » Sprawozdania z działalności PCK

 » www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

 » Oficjalny folder informacyjny PCK

 » 7 podstawowych zasad PCK

 » Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach

 » Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim  

 » Nowy Statut PCK 2011

 » Hymn PCK.mp3 | słowa.pdf | nuty.pdf

 » 150 lat działań Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca


 » Linki

 » Kontakt

CYTATY »

O G Ł O S Z E N I A


Zapraszamy do uczestnictwa w II TURNIEJU SZÓSTEK PIŁKARSKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z okazji XVII DNI PROMOCJI ZDROWIA
, który jest zaplanowany na 1 października 2016 r. na ORLIKU w Pszowie.

Uwaga krwiodawcy: Oddział Terenowy RCKiK w Wodzisławiu Śl. będzie nieczynny od 16 do 31 sierpnia br.

 

Zapraszamy na Festyn Zdrowia połączony z akcją honorowego oddawania krwi w Parku Zdrojowym przy ul. Witczaka
w niedzielę, 4.09.2016 od godz. 15 do 19

WI-FI a nasze zdrowie »


o

W wakacje-zawsze-brakuje-krwi »

CHROROBY I WYPADKI NIE MAJĄ WAKACJI I NIE BIORĄ URLOPÓW.   ODDAJ KREW WWAKACJE I URATUJ KOMUŚ ŻYCIE

https://krwiodawcy.org/wakacje-zawsze-brakuje-krwi


Lato to czas, w którym wielu z nas wyjeżdża na urlopy, a studenci i uczniowie mają wakacje. Jest to więc szczególnie trudny okres dla służby krwi, ponieważ zapotrzebowanie na krew nie zmniejsza się, a z powodu urlopów mniej osób zgłasza się do jej oddania. W czasie wakacji wzrasta liczba wypadków, gdzie niejednokrotnie potrzebna jest krew. Krwi nie może wyprodukować żadne urządzenie. Może ona pochodzić tylko od zdrowego dawcy- drugiego człowieka, który oddając krew, obdarowuje cząsteczką siebie inną osobę. Oddając krew ratujesz życie i sprawiasz, że dzięki Twojej decyzji Ktoś będzie mógł obchodzić kolejne urodziny, przeżyć kolejne wakacje. Nie przechodź obojętnie obok placówek służby krwi oraz ambulansów do poboru krwi! Odpowiednia, stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiemy w którym momencie będziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.
Zapasy krwi        rckik-raciborz/jastrzebskie-szkoly-2015-2016.xls


Uchwała Prezydium Krajowej Rady HDK nr 4/2015 z dnia 24.10.2015 ws. nadania imienia HENRYKA SŁAWIKA Miejskiemu Klubowi HDK PCK »

AKT NADANIA IMIENIA HENRYKA SŁAWIKA MIEJSKIEMU KLUBOWI HDK PCK »


Zostań dawcą szpiku | Krwinek-i-jego-wielka-misja-ratunkowa (9:44) - czyta Piotr Adamczyk | Zostań dawcą szpiku

Krew-oddana-za-granica ma być wliczana do odznaczeń  krew_oddana_za_granica.pdf

PCK rok 2016 rokiem księcia Pawła Sapiehy   Paweł Jan Sapieha (1860 - 1934) - Z początkiem 1913 r. został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dla Galicji i to zadanie pochłaniało go całkowicie.  Widoczne to było szczególnie w czasie I wojny światowej. Paweł Sapieha Pierwszy Prezes Komitetu Głównego PTCK (4.05 - 7.08.1919)


ratunek.eu

N A G Ł E  W Y P A D K I

Wypadek, zaginięcie w górach... Czy znasz numer ratunkowy w górach i nad wodą?

W takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek  http://ratunek.eu   

POLICJA 997; STRAŻ POŻARNA 998; POGOTOWIE RATUNKOWE 999;

Jednolity numer alarmowy w UE 112 

GOPR i TOPR Bezpieczeństwo w górach - 601 100 300 lub 985 GOPR

MOPR i WOPR Bezpieczeństwo nad wodą - 601 100 100

Dzień Ratownika WOPR 29 VI

Przy zgłaszaniu poszkodowanych należy podać: miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia (np. wypadek drogowy etc.), liczbę poszkodowanych, stan poszkodowanych, imię i nazwisko wzywającego pomocy, numer telefonu, z którego dzwonimy.

GOPR: idziecie-w-gory-sciagnijcie-sobie-aplikacje-ratunek »

 

Bądź-bezpieczny-nad-wodą-nie-plywaj-po-alkoholu »

(O tym, dlaczego nie wolno wchodzić do wody po opalaniu i posiłku; jak przebiega topienie się i jak przeprowadzić skuteczna akcję ratunkową.)

Resuscytacja dorosłych - filmiki pierwsza pomoc »


Jak ofiarować 1 % na działalność charytatywną Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

 

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym pomocy.

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". (Dz 20,35)

 

N A S I   S P O N S O R Z Y  »

HONOROWE KRWIODAWSTWO

 

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". (Dz 20,35

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". (J 15,12-13) 

 

"Człowiek, który cząstką własnego ciała dzieli się z innymi - godzien jest miłości i szacunku całego społeczeństwa" (Owidiusz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKCJE KRWIODAWSTWA

Ekipy wyjazdowe RCKiK »

Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA, DAREM SERCA, DAREM MIŁOŚCI BLIŹNIEGO !  TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE ! 

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują !

 

ODZNACZENIA i WYRÓŻNIENIA »

 

 

 

 

 

 

 

 


Krwiodawcy.org »  facebook.com/krwiodawcy » 

Posty dla krwiodawców »

Ulgi w komunikacji miejskiej w Polsce dla krwiodawców » 

Twojakrew.pl »   oddajkrew.pl »

Krwiodawstwo »

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość i książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz. Ponadto należy powstrzymać się od posiłków tłustych i wysokokalorycznych oraz alkoholu juz od kolacji w dniu poprzedzającym oddanie krwi.


PRZELICZNIK DONACJI »

 

Wikipedia/Krwiodawstwo » Co to jest krew »   Jak oddać krew 1 » Jak oddać krew 2 » Jak oddać krew 3 » Twoja  krew moje życie » (wiadomości, porady ekspertów o zdrowiu) Przeczytaj ulotkę: Oddaj krew - Ratuj życie! » Zostań Ratownikiem Życia! » Pomóż ratować życie » Ulga za krew »

Ulgi w komunikacji miejskiej w Polsce » Dlaczego honorowo oddają krew »  (Zobacz artykuł w Jasnecie)

 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw » lub DU 2016.823.pdf

 

Art. 8. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi 1 litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 i art. 7 ust. 1, są: 1) 3 litry osocza; 2) 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego; 3) 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego; 4) 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.”;


Dzień donacji dniem wolnym dla
mundurowego »

 

Uchwały  ZG PCK 2014 dotyczące honorowego krwiodawstwa zobacz link Przepisy prawne

Nr 203/2014 ws. zasad funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK

Nr 204/2014 ws. Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK 

Nr 205/2014 ws. Funkcjonowania Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK


55 lat HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w POLSCE (1958-2013)

 

 

 

 

 

 

Honorowe Krwiodawstwo w mieście »

 » FAQ - pytania i odpowiedzi

 » RCKiK w całej Polsce

 » RCKiK w Raciborzu

 » Oddziały Terenowe RCKiK

 » OT RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju » Galeria »

 

 

 


 » Miejski Klub HDK PCK   Plakat klubu »

 » Prezes MK HDK PCK  Ryszard tel.  508 48 22 70

 

 » Służba Krwi MK HDK PCK 2016


ROZMAITOŚCI » 

 » OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 » Galeria Historii Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 WEBMASTER  »  Copyright © 2005-2016 Oddział Rejonowy PCK Jastrzębie-Zdrój         KONTAKT »

TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE !