PCK   UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

DAR KRWI DAREM ŻYCIA

Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju
ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15;   Tel. biura 32 476 35 66;   Wiceprezes tel. 607 365 979
www.pck.jasnet.pl   
e-mail:  pck.jastrzebie@poczta.fm   

NIP 634-10-48-778   KRS 0000 225587   REGON 0070 2373 100 154

Biuro czynne: wtorek i piątek w godz. 10.00 - 14.00

 » PIERWSZA POMOC  

 » Ratownictwo Medyczne  

 » Kurs pierwszej pomocy PCK

 » AKADEMIA ZDROWIA

 » Nowy Statut PCK 2011

 » Aktualności

 » Kronika

 » O naszym PCK i HDK

 » www.pck.pl

 » Oficjalny folder informacyjny PCK

 » 7 podstawowych zasad PCK

 » Krwiodawstwo

 

 » Zarząd Rejonowy PCK

 » Rejonowa Rada HDK PCK

 » Szkolne Koła PCK

 » Przepisy prawne

 » Miejski Klub HDK PCK zob. Plakat klubu »

 » Zakładowe Kluby HDK PCK

 » Szkolne Kluby HDK PCK

 » Kluby HDK rejon raciborski

 » Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie

 » Kapelan Szpitala WSS nr 2  www.to-misja.pl

 » Krajowe Duszpasterstwo HDK

 » Krwiodawcy.org

 » Młoda krew ratuje życie

 

 » Akademia 2008 (50 lat HDK)

 » Akademia 2009 (90 lat PCK)

 » Akademia 2013 (55 lat HDK)

 » Akademia 2014 (95 lat PCK)

 

 » Zostań dawcą szpiku

 

 » Biblioteka

 

 » Dawcom w darze

 » www.dawcomwdarze.pl

 » Zostań Dawcą Szpiku

 

 » Kalendarz Świąt HDK i PCK

 » Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V

 » Światowy Dzień Krwiodawcy 14 VI

 » Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron HDK 14 VIII

 » Dzień Ratownictwa Medycznego 13 X

 » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI

 » Dzień Wolontariusza 5 XII

 » Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach

 » Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim  

 » RCKiK w całej Polsce

 

 » Linki

 » Kontakt

 

OGŁOSZENIA

(poprzednie ogłoszenia zobacz w » Aktualności )

 

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym !!!

 

Konkurs prac licencjackich, magisterskich i doktorskich dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. termin nadsyłania prac do 31.03.2015

 

*****

Spotkanie Miejskiego Klubu HDK PCK w piątek 27-03-2015 godz. 16 w SP 4 ul. Kościuszki 19 (między DH "KŁOS" a Szkołą Muzyczną)

 

*****

Szanowni Państwo, w imieniu ks. Andrzeja Piszczka, proboszcza z Szerokiej i własnym serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy:
>BOGU – OJCZYŹNIE – BLIŹNIEMU< o roli duchownych w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech w czasie II wojny światowej
do sali parafialnej w Szerokiej w najbliższą sobotę (21.03) na godz. 19-tą. Przepraszam, że tak późno zapraszamy, ale dopiero w tym tygodniu podjęta została
decyzja o jej otwarciu - - Grzegorz Łubczyk 
 
 

*****

XXXIX Rajd Czerwona Róża www.39rajdczerwonaroza.info  Informacje na bieżąco będą uaktualniane. Pozdrawiam serdecznie Dorota Jodzis, Koordynator ds. statutowych DOO PCK

 

*****

Serdecznie zapraszamy do udziału w następnej, marcowej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl). 
Wśród osób, które w marcu’ 2015 honorowo oddadzą krew i przyślą zdjęcie potwierdzającego to wpisu w legitymacji HDK, rozlosujemy dwa bezpłatne noclegi (dla laureata i osoby mu towarzyszącej) na dwie kolejne noce w pensjonacie państwa Grajkowskich w Krynicy Morskiej (www.wypocznij.com.pl/grajkowscy) pomiędzy 15.05.2015, a 25.05.2015. Prosimy o przysyłanie zdjęć mailem na adres dawcomwdarze@gmail.com, lub MMS’em na numer 603 305 401603 305 401 (do 31.03.2015).
Pozdrawiam serdecznie! Kuba Terakowski - twórca i koordynator Akcji Dawcom w Darze
tel. 603 305 401 (Plus) http://www.dawcomwdarze.pl/


stanowisko-pck-w-sprawie-nieprawidlowosci-w-gospodarce-krwia-w-polsce-wskazane-w-raporcie-NIK  »

NIK-o-systemie-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa_2015-01-19.pdf »

*****

Nowa lista leków refundowanych »

*****

POTRZEBNA KREW A- i  0-

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji członkom klubów HDK, że  potrzebna jest krew grupy A ujemny i O ujemny. Posiadaczy w/w grup  zapraszam do zgłaszania się do centrum w Raciborzu lub do terenowych oddziałów celem oddania krwi. Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Barbara Wydriński Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości tel. (32) 418 15 01,
664 139 975; e-mail: met-org@rckik.pl;
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3; 47-400 Racibórz;
www.rckik.pl

 

Zaświadczenia-o-ilości-oddanej-krwi do roku 1985 będą zniszczone »

 

Resuscytacja dorosłych - filmiki pierwsza pomoc

 

www.program60plus.pl  » Przywileje dla osób 60+


Hymn PCK.mp3 | Hymn PCK - nuty.pdf | Hymn PCK - słowa.pdf


http://ratunek.eu     

Wypadek, zaginięcie w górach... czy wiesz gdzie jesteś? Czy wiesz gdzie zadzwonić i czy znasz numer ratunkowy w górach?

Od dzisiaj w takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek   

 


O-tej-uldze-na-podatki-zapomina-pol-miliona-krwiodawców

 

Jak ofiarować 1 % na działalność charytatywną Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

Polski Czerwony Krzyż jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000 225587,  w związku z czym mogą państwo przeznaczyć 1% swojego podatku na działalność statutową PCK.

Wypełniając zeznanie podatkowe w dziale: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" wystarczy wpisać: - nazwa OPP: POLSKI CZERWONY KRZYŻ; numer KRS: KRS 0000 225587; wnioskowana kwota: ...... ; z dopiskiem: Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Więcej na www.pck.pl/1procent     Dziękujemy za Twoje wsparcie! 

Szczegółowe informacje o tym, na co przeznaczany jest 1% w PCK można znaleźć na stronie www.pck.pl/1procent »

Wpłat dokonać można również na konto: Bank Millenium SA ul. Stanisława Żaryna 2A; 02-593 Warszawa

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA Nr 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887 

Tytułem: OR PCK JASTRZĘBIE

 

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym tej pomocy.

N A S I   S P O N S O R Z Y  »

HONOROWE KRWIODAWSTWO

Krwiodawcy.org »  krwiodawstwo »

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość i książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz. Ponadto należy powstrzymać się od posiłków tłustych i wysokokalorycznych oraz alkoholu juz od kolacji w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA, DAREM SERCA, DAREM MIŁOŚCI BLIŹNIEGO !  TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE ! 

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują !

 

Akcje krwiodawstwa:

Ekipy wyjazdowe RCKiK »

Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 


Co to jest krew »   Jak oddać krew 1 » Jak oddać krew 2 » Jak oddać krew 3 » Twoja  krew moje życie » (wiadomości, porady ekspertów o zdrowiu) Przeczytaj ulotkę: Oddaj krew - Ratuj życie! » Zostań Ratownikiem Życia! » Pomóż ratować życie »

Ujednolicony tekst ustawy o publicznej służbie krwi - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. ws. jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 332). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000332

Przelicznik krwi a data donacji  i  Pismo Ministerstwa Zdrowia z 31.12.2013
Dzień donacji dniem wolnym dla mundurowego »

Uchwały  ZG PCK 2014 dotyczące honorowego krwiodawstwa zobacz link Przepisy prawne

Nr 203/2014 ws. zasad funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK

Nr 204/2014 ws. Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK 

Nr 205/2014 ws. funkcjonowania Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK


55 lat HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w POLSCE (1958-2013) »

 

Honorowe Krwiodawstwo w mieście »

FAQ - pytania i odpowiedzi »

RCKiK w Raciborzu »

Oddziały Terenowe RCKiK »

Oddział Terenowy w Jastrzębiu-Zdroju » Galeria »

 

MIEJSKI KLUB HDK PCK »

Prezes MK HDK PCK »     tel.  508 48 22 70 Orange

Zapraszamy na spotkania Miejskiego Klubu HDK PCK w ostatni piątek każdego miesiąca (oprócz grudnia i lipca) o godz.16.00 w SP 4, ul. Kościuszki 19 (w Zdroju między Szkołą Muzyczną a DH „Kłos”).
Spotkanie Miejskiego Klubu HDK PCK w piątek 27.03.2015 godz. 16 w SP4 ul. Kościuszki 19 (między DH "KŁOS"  a Szkołą Muzyczną)

 

Służba Krwi MK HDK PCK 2014 » 2015 »


ROZMAITOŚCI » 

 WEBMASTER  »  Copyright © 2005-2015 Oddział Rejonowy PCK Jastrzębie-Zdrój         KONTAKT »

TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE !