PCK   UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

 

DAR KRWI - DAREM ŻYCIA

Oddział Rejonowy PCKOddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15, tel. 32 476 35 66; tel. 607 365 979; e-mail: pck.jastrzebie@poczta.fm ; Kontakt »

Biuro ZR PCK czynne tylko: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.  Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic i Zebrzydowic: wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887 TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK imię i nazwisko krwiodawcy

 » PIERWSZA POMOC  

 » Ratownictwo Medyczne  

 » Resuscytacja dorosłych - video

 » Kurs pierwszej pomocy PCK

 » Biblioteka

 » AKADEMIA ZDROWIA


 » Aktualności

 » Kronika

 » O naszym PCK i HDK

 » Zarząd Rejonowy PCK

 » Rejonowa Rada HDK PCK

 » Szkolne Koła PCK

 » Przepisy prawne

 » Miejski Klub HDK PCK   »  Plakat klubu

 » Zakładowe Kluby HDK PCK

 » Szkolne Kluby HDK PCK

 » Kluby HDK rejon raciborski

 » Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie


 » Akademia 2008 (50 lat HDK)

 » Akademia 2009 (90 lat PCK)

 » Akademia 2013 (55 lat HDK)

 » Akademia 2014 (95 lat PCK) 


 » Dawcom w darze

 » Zostań Dawcą Szpiku

 » Zostań dawcą szpiku


 » Kalendarz Świąt HDK i PCK

 » Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V

 » Światowy Dzień Krwiodawcy 14 VI

 » Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron HDK 14 VIII

 » Światowy Dzień Dawców Szpiku 19 IX

 » Dzień Ratownictwa Medycznego 13 X

 » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI

 » Dzień Wolontariusza 5 XII


 » www.pck.pl  

 » www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

 » Oficjalny folder informacyjny PCK

 » 7 podstawowych zasad PCK

 » Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach

 » Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim  

 » Nowy Statut PCK 2011

 » 150 lat działań Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

 » Hymn PCK.mp3 | słowa.pdf | nuty.pdf


 » Linki

 » Kontakt

 

CYTATY » | KALENDARZ » | Internetowy kalendarz » | IMIENINY » |


O G Ł O S Z E N I A


 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na wieczór poetycki Brygidy Simki promujący jej nowy tomik poezji „Kobierzec nadziei”

który odbędzie się w czwartek, 26 listopada 2015 o godz. 17.00 w siedzibie Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4  

 

Brygida Simka urodziła się w Katowicach. W 1963 roku przeniosła się do Jastrzębia Górnego, później do Moszczenicy. Obecnie mieszka w Zebrzydowicach.
Prowadzi bardzo aktywną działalność artystyczną. Pełną wrażliwość na piękno i własne przeżycia wyraża w poezji. Pisze też opowiadania. W styczniu 2013 roku wydała swój pierwszy tomik poezji „Kroki”, w 2015 r. drugi zatytułowany „Kobierzec nadziei”. Jest też autorką książki dla dzieci „Wujaszek Kuferek bajki dzieciom opowiada” oraz zbioru opowiadań w gwarze śląskiej „Prosty człowiek żyje prawdziwym życiem”. Uprawia różne formy plastyczne: rysunek, grafikę, akwarelę, pastele a w szczególności malarstwo olejne. Rzeźbi w glinie, w wolnych chwilach haftuje.

Miejski Ośrodek Kultury - Galeria Historii Miasta, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka 4; tel. 32 47 11 757; kom. 501 476 574


W dniach 22-26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Z tej okazji wszystkim pracownikom służby krwi, Honorowym Krwiodawcom oraz wszystkim szerzącym ideę honorowego krwiodawstwa składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i radości z możliwości korzystania z zaszczytnego przywileju dzielenia się wielkim darem życia. 

Oddział Rejonowy PCK, Rejonowa Rada HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju

 

Życzenia od Ministra Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi

12191597_718603408275593_5331984990785056792_n_11904.jpg

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi – ich wdzięczności i miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Pracownikom publicznej służby krwi przekazujemy serdeczne pozdrowienia i podziękowania za dobrą współpracę.


Od 57 lat Honorowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża bezinteresownie oddają krew. W Stowarzyszeniu obecnie działa 1 114 Klubów HDK PCK, skupiających 23 551 członków PCK i 61 490 wolontariuszy, którzy w 2014 roku oddali 138 061,56 litrów krwi, co stanowi ok. 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych w Polsce. Ogromna rzesza honorowych dawców krwi – zwłaszcza tych najmłodszych stażem - za miejsce swej przynależności do PCK wybrała Szkolne i Akademickie Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, Grupy SIM i inne jednostki organizacyjne PCK. Razem stanowimy Ruch HDK PCK – wszystkim jednakowo wdzięczni jesteśmy za to, że są z nami i uczestniczą w naszej humanitarnej misji.


Początek masowego oddawania krwi w Polsce był związany z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w 1956 roku u naszych bratanków Węgrów i w Poznaniu. Nastąpiło coś, czego ówczesna władza zupełnie się nie spodziewała – polskie społeczeństwo zaczęło masowo zgłaszać się do szpitali, deklarując oddanie swojej krwi dla tych którzy ucierpieli w czasie tzw. Powstania Węgierskiego oraz Poznańskiego Czerwca. Był to masowy, z serca płynący odzew, aby tym co człowiek ma najcenniejszego – własną krwią wspomóc tych, którzy właśnie ją stracili. Krwiodawcy działali w porywie serca na rzecz najcenniejszej rzeczy jaką człowiek może posiadać – wolności. Niedługo po tych wydarzeniach w Polskim Czerwonym Krzyżu powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa. Byliśmy w Polsce pierwsi i do dziś systematycznie realizujemy tę ideę. Honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Polski są dziesiątki tysięcy. Zrzeszeni jesteśmy w ponad tysiącu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK działających przy zakładach pracy, uczelniach, szkołach, w lokalnych środowiskach. Wszystkim przyświeca jeden cel – ratować zdrowie i życie ludzkie, ponieważ tego najcenniejszego z leków wciąż nie można niczym zastąpić. Krwiodawcy to nie tylko wyłącznie dawcy. W Klubach HDK PCK działają ludzie, którzy promują honorowe krwiodawstwo i przekonują, że oddać krew to jakby dać drugiemu człowiekowi cząstkę swojego życia.


W trakcie Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w okręgach organizowane są uroczystości z udziałem władz: Wojewodów, Marszałków, Prezydentów i Burmistrzów Miast oraz Wójtów Gmin. Podczas każdej z nich składane są podziękowania zasłużonym krwiodawcom i działaczom Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Wybitni Zasłużeni Krwiodawcy są odznaczani tytułem honorowym resortu zdrowia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz innymi wyróżnieniami władz lokalnych i Polskiego Czerwonego Krzyża.


Prof. Marian Zembala, Minister Zdrowia 20 października 2015 roku nadał 236. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK w uznaniu ich zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” - Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 28sierpnia 2015 r. przyznała za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 83. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK wyróżnienie „Kryształowe Serce”.


Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o publicznej służbie krwi nadaje Tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Zadanie to PCK realizuje na rzecz wszystkich Honorowych Dawców Krwi w sposób ciągły. Ponad 28 tysięcy krwiodawców otrzymało w 2014 roku ten zaszczytny Tytuł i Odznakę. Dziesiątki tysięcy kolejnych dostąpiło, bądź dostąpi tego zaszczytu w roku bieżącym.


Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.


Krew może oddać każdy, kto jest: w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL. Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl.


Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża


ZHDK nie mogą skorzystać z pierwszeństwa w SOR (szpitalny-oddział-ratunkowy)

 W akcji ratowniczej po zamachach terrorystycznych w Paryżu 13-11-2015

wzięło udział ponad 300 wolontariuszy Francuskiego Czerwonego Krzyża.

Oderwani od codziennych obowiązków, ratowali życie i zdrowie poszkodowanych.

Jesteśmy głęboko poruszeni i łączymy się myślami z ofiarami tych tragicznych wydarzeń.

Solidaryzujemy się z naszymi kolegami z Croix-Rouge française

https://www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz/?fref=ts

 


Do Akcji Dawcom w Darze przystąpiły właśnie Stacje Paliw CEDROB (w Ujazdówku koło Ciechanowa oraz w Raciążu przy ul. Płockiej 76, https://web.facebook.com/CedrobPaliwa), oferując Honorowym Dawcom Krwi rabat przy tankowaniu paliwa: 7 groszy / litr.

Zostań dawcą szpiku | Krwinek-i-jego-wielka-misja-ratunkowa (9:44) - czyta Piotr Adamczyk | Zostań dawcą szpiku


Krew-oddana-za-granica ma być wliczana do odznaczeń  krew_oddana_za_granica.pdf

Sprawozdanie-z-dzialalnosci-PCK-za-rok-2014

PCK rok 2016 rokiem księcia Pawła Sapiehy

Paweł Jan Sapieha (1860 - 1934) - Z początkiem 1913 r. został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dla Galicji i to zadanie pochłaniało go całkowicie.  Widoczne to było szczególnie w czasie I wojny światowej. Paweł Sapieha Pierwszy Prezes Komitetu Głównego PTCK (4.05 - 7.08.1919)


Zdjęcie z kciukiem dla pierwszej pomocy »

Prześlij fotkę z kciukiem na TAK dla pierwszej pomocy!  Każde 150 przesłanych przez Was zdjęć z "KCIUKIEM NA TAK" to jeden fantom do praktycznej nauki pierwszej pomocy, przekazany przez Coca-Cola HBC Polska oddziałom Polskiego Czerwonego Krzyża. Prześlij swoją fotkę z kciukiem w górę i zdecyduj, w którym województwie oddział PCK otrzyma fantom. Ze zdjęć powstanie mozaika symbolizująca Wasze wsparcie dla pierwszej pomocy!

 

wykaz-refundowanych-lekow-od-01-09-2015.pdf »

Cena leków refundowanych »


Z uwagi na odczuwalne braki krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 

apeluje do członków klubów HDK o oddawanie krwi. Poszukiwane są wszystkie grupy krwi. Krew można oddać:

 w siedzibie RCKiK w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3;

 OT w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7;

 OT w Wodzisławiu Śląskim, ul. Radlińska 68;

 OT w Rybniku, ul. Rudzka 15;

 oraz podczas akcji wyjazdowych - harmonogram dostępny jest na stronie www.rckik.pl »

Ekipy wyjazdowe RCKiK » | Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 

spot-Honorowy-Dawca-Krwi (filmik 9'07'') »


ratunek.eu

N A G Ł E  W Y P A D K I

Wypadek, zaginięcie w górach... Czy znasz numer ratunkowy w górach i nad wodą?

W takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek  http://ratunek.eu   

POLICJA 997; STRAŻ POŻARNA 998; POGOTOWIE RATUNKOWE 999;

Jednolity numer alarmowy w UE 112 

GOPR i TOPR Bezpieczeństwo w górach - 601 100 300 lub 985 GOPR

MOPR i WOPR Bezpieczeństwo nad wodą - 601 100 100

Dzień Ratownika WOPR 29 VI

Przy zgłaszaniu poszkodowanych należy podać miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia (np. wypadek drogowy etc.), liczbę poszkodowanych, stan poszkodowanych, imię i nazwisko wzywającego pomocy, numer telefonu, z którego dzwonimy.

GOPR: idziecie-w-gory-sciagnijcie-sobie-aplikacje-ratunek

 

Bądź-bezpieczny-nad-wodą-nie-plywaj-po-alkoholu »

(O tym, dlaczego nie wolno wchodzić do wody po opalaniu i posiłku; jak przebiega topienie się i jak przeprowadzić skuteczna akcję ratunkową.)

Resuscytacja dorosłych - filmiki pierwsza pomoc »


Jak ofiarować 1 % na działalność charytatywną Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

 

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym pomocy.

 

N A S I   S P O N S O R Z Y  »

 

HONOROWE KRWIODAWSTWO


 

Krwiodawcy.org »  facebook.com/krwiodawcy » 

Posty dla krwiodawców »

Twojakrew.pl »      oddajkrew.pl »

Krwiodawstwo »

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość i książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz. Ponadto należy powstrzymać się od posiłków tłustych i wysokokalorycznych oraz alkoholu juz od kolacji w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA, DAREM SERCA, DAREM MIŁOŚCI BLIŹNIEGO !  TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE ! 

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują !


AKCJE KRWIODAWSTWA

Ekipy wyjazdowe RCKiK »

Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 

 

 


PRZELICZNIK DONACJI »

 

Wikipedia/Krwiodawstwo » Co to jest krew »   Jak oddać krew 1 » Jak oddać krew 2 » Jak oddać krew 3 » Twoja  krew moje życie » (wiadomości, porady ekspertów o zdrowiu) Przeczytaj ulotkę: Oddaj krew - Ratuj życie! » Zostań Ratownikiem Życia! » Pomóż ratować życie » Ulga za krew »

Ulgi w komunikacji miejskiej w Polsce » Dlaczego honorowo oddają krew »  (Zobacz artykuł w Jasnecie)

 

Ujednolicony tekst ustawy o publicznej służbie krwi - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. ws. jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 332) » http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000332
Dzień donacji dniem wolnym dla
mundurowego »

 

Uchwały  ZG PCK 2014 dotyczące honorowego krwiodawstwa zobacz link Przepisy prawne

Nr 203/2014 ws. zasad funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK

Nr 204/2014 ws. Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK 

Nr 205/2014 ws. Funkcjonowania Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK


55 lat HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w POLSCE (1958-2013)

 

Honorowe Krwiodawstwo w mieście »

 » FAQ - pytania i odpowiedzi

 » RCKiK w całej Polsce

 » RCKiK w Raciborzu

 » Oddziały Terenowe RCKiK

 » OT RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju » Galeria »

 

 


 » Miejski Klub HDK PCK   Plakat klubu »

 » Prezes MK HDK PCK  Ryszard tel.  508 48 22 70

Zapraszamy na spotkania Klubu w ostatni piątek każdego miesiąca (oprócz czerwca, lipca i grudnia) o godz.16:00 w SP 4, ul. Kościuszki 19 (w Zdroju między Szkołą Muzyczną a DH „Kłos”).

 

Służba Krwi MK HDK PCK 2015 »


ROZMAITOŚCI » 

 » OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 » Galeria Historii Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 » MisjaParagwaj.pl   (Jastrzębski Kapelan HDK)

 

 WEBMASTER  »  Copyright © 2005-2015 Oddział Rejonowy PCK Jastrzębie-Zdrój         KONTAKT »

TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE !