PCK   UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

DAR KRWI - DAREM ŻYCIA

Oddział Rejonowy PCKOddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15, tel. 32 476 35 66;  607 365 979; e-mail: pck.jastrzebie@poczta.fm ;  Kontakt »

www.facebook.com/pckjastrzebie »

Biuro OR PCK czynne: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.  Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną: wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy

 » PIERWSZA POMOC  

 » Ratownictwo Medyczne  

 » Resuscytacja dorosłych - video

 » Kurs pierwszej pomocy PCK

 » Biblioteka

 » AKADEMIA ZDROWIA


 » Aktualności

 » Kronika

 » O naszym PCK i HDK

 » Zarząd Rejonowy PCK

 » Rejonowa Rada HDK PCK

 » Szkolne Koła PCK

 » Przepisy prawne

 » Miejski Klub HDK PCK   »  Plakat klubu

 » Zakładowe Kluby HDK PCK

 » Szkolne Kluby HDK PCK

 » Kluby HDK rejon raciborski

 » Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie


 » Akademia 2008 (50 lat HDK)

 » Akademia 2009 (90 lat PCK)

 » Akademia 2013 (55 lat HDK)

 » Akademia 2014 (95 lat PCK) 


 » Dawcom w darze

 » Zostań Dawcą Szpiku


 » Kalendarz Świąt HDK i PCK

 » Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V

 » Światowy Dzień Krwiodawcy 14 VI

 » Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron HDK 14 VIII

 » Światowy Dzień Dawców Szpiku 19 IX

 » Dzień Ratownictwa Medycznego 13 X

 » Dzień Młodzieży PCK 25 X

 » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI

 » Dzień Wolontariusza 5 XII


    POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

 » www.pck.pl  

 » Strategia PCK 2016-2020 

 » Podstawy prawne działalności PCK

 » Sprawozdania z działalności PCK

 » www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

 » Oficjalny folder informacyjny PCK

 » 7 podstawowych zasad PCK

 » Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach

 » Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim  

 » Nowy Statut PCK 2011

 » Hymn PCK.mp3 | słowa.pdf | nuty.pdf

 » 150 lat działań Czerwonego Krzyża i Czerwonego   
     Półksiężyca


 » Linki

 » Kontakt

CYTATY »

 

 

O G Ł O S Z E N I A

 

 


Ś. p. Michał Drapiński (lat. 27) nie żyje.
Zginął tragicznie jako pasażer w aucie, które wpadło w poślizg.
Pani Aneto proszę przyjąć nasze najszczersze kondolencje po stracie Syna.

Zapraszamy Honorowych Krwiodawców na Mszę św. żałobną,
która zostanie odprawiona w sobotę, 24.09.2016 r. o godz. 8:45
w Kościele NSPJ przy ul. 1 Maja w Zdroju,
po której odbędą się dalsze uroczystości pogrzebowe
na cmentarzu parafialnym przy ul. Dębowej


Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju
Rejonowa Rada HDK PCK
Zarząd Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika
przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju

 


                   * * *
Pamięci Konstantego Puzyny

Czas na mnie
czas nagli
co ze sobą zabrać
na tamten brzeg
nic
więc to już
wszystko
mamo
tak synku
to już wszystko
a więc to tylko tyle
tylko tyle
więc to jest całe życie
tak całe życie

          Tadeusz Różewicz     1989

WI-FI a nasze zdrowie »

o


Uchwała Prezydium Krajowej Rady HDK nr 4/2015 z dnia 24.10.2015 ws. nadania imienia HENRYKA SŁAWIKA Miejskiemu Klubowi HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

AKT NADANIA IMIENIA HENRYKA SŁAWIKA MIEJSKIEMU KLUBOWI HDK PCK »


Zostań dawcą szpiku | Krwinek-i-jego-wielka-misja-ratunkowa (9:44) - czyta Piotr Adamczyk | Zostań dawcą szpiku

Krew-oddana-za-granica ma być wliczana do odznaczeń  krew_oddana_za_granica.pdf

PCK rok 2016 rokiem księcia Pawła Sapiehy   Paweł Jan Sapieha (1860 - 1934) - Z początkiem 1913 r. został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dla Galicji i to zadanie pochłaniało go całkowicie.  Widoczne to było szczególnie w czasie I wojny światowej. Paweł Sapieha Pierwszy Prezes Komitetu Głównego PTCK (4.05 - 7.08.1919)


ratunek.eu

 

zob. ratunek.eu  

Pobierz aplikację na telefon

 

N A G Ł E  W Y P A D K I

Wypadek, zaginięcie w górach... Czy znasz numer ratunkowy w górach i nad wodą?

W takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek  http://ratunek.eu   

POLICJA 997; STRAŻ POŻARNA 998; POGOTOWIE RATUNKOWE 999;

Jednolity numer alarmowy w UE 112 

GOPR i TOPR Bezpieczeństwo w górach - 601 100 300 lub 985 GOPR

MOPR i WOPR Bezpieczeństwo nad wodą - 601 100 100

Dzień Ratownika WOPR 29 VI

Przy zgłaszaniu poszkodowanych należy podać: miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia (np. wypadek drogowy etc.), liczbę poszkodowanych, stan poszkodowanych, imię i nazwisko wzywającego pomocy, numer telefonu, z którego dzwonimy.

GOPR: idziecie-w-gory-sciagnijcie-sobie-aplikacje-ratunek » 

Bądź-bezpieczny-nad-wodą-nie-plywaj-po-alkoholu »

(O tym, dlaczego nie wolno wchodzić do wody po opalaniu i posiłku; jak przebiega topienie się i jak przeprowadzić skuteczna akcję ratunkową.)

Resuscytacja dorosłych - filmiki pierwsza pomoc »


 

Jak ofiarować 1 % na działalność charytatywną Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

 

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym pomocy.

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". (Dz 20,35)

 

N A S I   S P O N S O R Z Y  »

HONOROWE KRWIODAWSTWO

 

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". (Dz 20,35

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". (J 15,12-13) 

 

"Człowiek, który cząstką własnego ciała dzieli się z innymi - godzien jest miłości i szacunku całego społeczeństwa" (Owidiusz)

 

 


AKCJE KRWIODAWSTWA

Ekipy wyjazdowe RCKiK »

Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA, DAREM SERCA, DAREM MIŁOŚCI BLIŹNIEGO !  TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE ! 

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują !

 

ODZNACZENIA i WYRÓŻNIENIA »


Krwiodawcy.org »  facebook.com/krwiodawcy » 

Posty dla krwiodawców »

Ulgi w komunikacji miejskiej w Polsce dla krwiodawców » 

Twojakrew.pl »   oddajkrew.pl »

Krwiodawstwo »

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość i książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz. Ponadto należy powstrzymać się od posiłków tłustych i wysokokalorycznych oraz alkoholu juz od kolacji w dniu poprzedzającym oddanie krwi.


PRZELICZNIK DONACJI »

 

Wikipedia/Krwiodawstwo » Co to jest krew »   Jak oddać krew 1 » Jak oddać krew 2 » Jak oddać krew 3 » Twoja  krew moje życie » (wiadomości, porady ekspertów o zdrowiu) Przeczytaj ulotkę: Oddaj krew - Ratuj życie! » Zostań Ratownikiem Życia! » Pomóż ratować życie » Ulga za krew »

Ulgi w komunikacji miejskiej w Polsce » Dlaczego honorowo oddają krew »  (Zobacz artykuł w Jasnecie)

 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw »

 lub DU 2016.823.pdf

Art. 8. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi 1 litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 i art. 7 ust. 1, są: 1) 3 litry osocza; 2) 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego; 3) 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego; 4) 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Dzień donacji dniem wolnym dla mundurowego »

 

Uchwały  ZG PCK 2014 dotyczące honorowego krwiodawstwa zobacz link Przepisy prawne

Nr 203/2014 ws. zasad funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK

Nr 204/2014 ws. Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK 

Nr 205/2014 ws. Funkcjonowania Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK


55 lat HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w POLSCE (1958-2013)


Honorowe Krwiodawstwo w mieście »

 » FAQ - pytania i odpowiedzi

 » RCKiK w całej Polsce

 » RCKiK w Raciborzu

 » Oddziały Terenowe RCKiK

 » OT RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju » Galeria »


 » Miejski Klub HDK PCK   Plakat klubu »

 » Prezes MK HDK PCK  Ryszard tel.  508 48 22 70

 

 » Służba Krwi MK HDK PCK 2016


ROZMAITOŚCI » 

 » OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 » Galeria Historii Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 WEBMASTER »  Copyright © 2005-2016 Oddział Rejonowy PCK Jastrzębie-Zdrój         KONTAKT »

TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE !