PCK   UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA

Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju
ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15;   tel. biura 32 476 35 66;   Wiceprezes tel. 607 365 979
www.pck.jasnet.pl   
e-mail:  pck.jastrzebie@poczta.fm   

NIP 634-10-48-778   KRS 0000 225587   REGON 0070 2373 100 154

Biuro Oddziału Rejonowego PCK czynne: wtorek i piątek w godz. 10.00 - 14.00

Pani Marzena tel. 662 311 299 lub 32 476 35 66

 » PIERWSZA POMOC  

 » Ratownictwo Medyczne  

 » Kurs pierwszej pomocy PCK

 » Nowy Statut PCK 2011

 » Aktualności

 » Kronika

 » O naszym PCK i HDK

 » www.pck.pl

 » Oficjalny folder informacyjny PCK

 » 7 podstawowych zasad PCK

 » Zarząd Rejonowy PCK

 » Rejonowa Rada HDK PCK

 » Szkolne Koła PCK

 » Przepisy prawne

 » Miejski Klub HDK PCK zob. Plakat klubu »

 » Zakładowe Kluby HDK PCK

 » Szkolne Kluby HDK PCK

 » Kluby HDK rejon raciborski

 » Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie

 » Kapelan Szpitala WSS nr 2  www.to-misja.pl

 » Krajowe Duszpasterstwo HDK

 » Młoda krew ratuje życie

 » Akademia 2013 (55 lat HDK)

 » Akademia 2009 (90 lat PCK)

 » Akademia 2008 (50 lat HDK)

 » Biblioteka

 

 » Dawcom w darze

 » www.dawcomwdarze.pl

 » Zostań Dawcą Szpiku

 

 » Kalendarz Świąt HDK i PCK

 » Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V

 » Światowy Dzień Krwiodawcy 14 VI

 » Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron HDK 14 VIII

 » Dzień Ratownictwa Medycznego 13 X

 » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI

 » Dzień Wolontariusza 5 XII

 

 » Linki

 » Kontakt

 » Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach

 » Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim  

 

OGŁOSZENIA

(poprzednie ogłoszenia zobacz w Aktualności)

 

 

Informuję w imieniu Klubu HDK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, że w dniu 24 października 2014 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 na parkingu przy ZK w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się akcja poboru krwi. Ambulans RCKiK w Raciborzu będzie stał zaraz przy Klubie F-sza w którym tradycyjnie będzie przygotowany poczęstunek dla Dawców Krwi, którzy w tym dniu zdecydują się oddać krew. Serdecznie zapraszamy w imieniu naszego Klubu do wzięcia udziału w powyższej akcji. Z Czerwonokrzyskim  pozdrowieniem Piotr Kula

 

UWAGA HONOROWI KRWIODAWCY !!!

Zobacz wykaz kandydatów do medalu RCKiK w Raciborzu » po oddaniu 25 i 50 litrów krwi.
Odznaczenia te otrzymują dawcy po przeliczeniu krwi i jej składników na krew pełną.
Dla potwierdzenia większego litrażu musi być dostarczona legitymacja Honorowego Dawcy Krwi.
Zależy nam aby cały litraż był udokumentowany w systemie. RCKiK przelicza składniki krwi od 1998 roku. Kto chce mieć dokładnie przeliczoną krew, winien dostarczyć legitymację z potwierdzeniem oddawanej krwi do Biura PCK w Jastrzębiu-Zdroju do piątku 31.10.2014, Można dostarczyć je również na spotkanie Miejskiego Klubu HDK.

 

Spotkanie Miejskiego Klubu HDK PCK w piątek 31.10.2014 w SP 4 ul. Kościuszki 19 o godz. 16.00

 


http://ratunek.eu     

Wypadek, zaginięcie w górach... czy wiesz gdzie jesteś?

Czy wiesz gdzie zadzwonić i czy znasz numer ratunkowy w górach?

Od dzisiaj w takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek   


Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność KATOWICE 07-13.08.2014 |Nr 30/2014 www.solidarnosckatowice.pl
Stanisław Dyląg, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Krew to najcenniejszy lek

Każdego roku w okresie letnim brakuje krwi w centrach krwiodawstwa w całej Polsce. Czy w katowickim RCKiK sytuacja z zapasami krwi jest równie trudna? – Na pewno obniżone są jej stany magazynowe. Krew po pobraniu można przechowywać maksymalnie przez 42 dni, stąd niemożliwe jest zgromadzenie większych zapasów. W sezonie letnim szczególnie trudno je uzupełnić, bo krwiodawcy rozjeżdżają się na wakacje. Są to m.in. pełnoletni uczniowie szkół średnich i studenci. Dlatego mamy braki w określonych grupach krwi, przede wszystkim minusowych. Taką krew ma tylko 15 proc. populacji. W wielu mediach pojawiły się informacje, że w sierpniu może zabraknąć krwi nawet dla ofiar wypadków... – To nie jest prawdą. Każda służba krwi w Polsce ma żelazne rezerwy, które musi utrzymywać na rzecz ofiar wypadków i dzieci. W sytuacjach ratunkowych nigdy tej krwi nie zabraknie. Zamiast siać panikę, starajmy się raczej uzmysławiać ludziom, że z nieba nam ta manna nie spadnie. Tak naprawdę oddanie krwi bardzo niewiele kosztuje, a to najcenniejszy lek, który może uratować komuś życie. Cały proces związany z pobraniem trwa od 10 do 12 minut. A badanie lekarskie i wypełnienie ankiety zajmują tylko kilkanaście minut.

Kto może zostać dawcą krwi? – Zdrowe osoby od 18 do 65 lat, których waga przekracza 50 kg. Muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Takich ludzi są setki tysięcy. Potrzebna jest tylko ich dobra wola i chęć niesienia pomocy innym. W Polsce jest ponad 40 ambulansów do poboru krwi, w tym 5 w Katowicach. Tam zawsze jest obecny lekarz, który sprawdzi, czy możemy zostać dawcą krwi. Każda osoba, która odda krew, otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4,5 tys. kalorii. Każdemu dawcy przysługuje też pełnopłatny dzień wolny od pracy. Honorowi krwiodawcy mają również zagwarantowane świadczenia poza kolejnością w aptekach i laboratoriach. Ale przede wszystkim mają satysfakcję, że oddając krew darują komuś życie.– Bez nich niemożliwe byłoby uratowanie bardzo wielu pacjentów. Honorowi krwiodawcy poprzez oddawanie krwi deklarują chęć niesienia pomocy innym. Na Śląsku jest ich około 55 tys. Wszystkim za ich dar krwi jesteśmy ogromnie wdzięczni. Bo do tej pory nie wymyślono preparatu, który mógłby zastąpić ten tak doskonale wypracowany przez naturę związek. BEA


Sprawozdanie-z-dzialalnosci-PCK-w-2013-roku.pdf

 

Jak ofiarować 1 % na działalność charytatywną Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

Polski Czerwony Krzyż jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000 225587,  w związku z czym mogą państwo przeznaczyć 1% swojego podatku na działalność statutową PCK.

Wypełniając zeznanie podatkowe w dziale: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" wystarczy wpisać: - nazwa OPP: POLSKI CZERWONY KRZYŻ; numer KRS: KRS 0000 225587; wnioskowana kwota: ...... ; z dopiskiem: Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Więcej na www.pck.pl/1procent     Dziękujemy za Twoje wsparcie! 

Szczegółowe informacje o tym, na co przeznaczany jest 1% w PCK można znaleźć na stronie www.pck.pl/1procent »

Wpłat dokonać można również na konto: Bank Millenium SA ul. Stanisława Żaryna 2A; 02-593 Warszawa

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA Nr 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887 

Tytułem: OR PCK JASTRZĘBIE

 

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym tej pomocy.

N A S I   S P O N S O R Z Y  »

HONOROWE KRWIODAWSTWO

Krwiodawcy.org »

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość i książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz. Ponadto należy powstrzymać się od posiłków tłustych i wysokokalorycznych oraz alkoholu juz od kolacji w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA, DAREM SERCA, DAREM MIŁOŚCI BLIŹNIEGO !  TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE ! 

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują !

 

Akcje krwiodawstwa:

24.10.2014 g. 9-14 (piątek) przy Zakładzie Karnym ul. C. K. Norwida 23

 

Ekipy wyjazdowe RCKiK »

Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 


Co to jest krew »   Jak oddać krew 1 » Jak oddać krew 2 » Jak oddać krew 3 » Twoja  krew moje życie » (wiadomości, porady ekspertów o zdrowiu) Przeczytaj ulotkę: Oddaj krew - Ratuj życie! » Zostań Ratownikiem Życia! » Pomóż ratować życie »

Ujednolicony tekst ustawy o publicznej służbie krwi - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. ws. jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 332). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000332

Przelicznik krwi a data donacji  i  Pismo Ministerstwa Zdrowia z 31.12.2013
Dzień donacji dniem wolnym dla mundurowego »

Uchwały  ZG PCK 2014 dotyczące honorowego krwiodawstwa zobacz link Przepisy prawne

Nr 203/2014 ws. zasad funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK

Nr 204/2014 ws. Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK 

Nr 205/2014 ws. funkcjonowania Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK


55 lat HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w POLSCE (1958-2013) »

 

Honorowe Krwiodawstwo w mieście »

FAQ - pytania i odpowiedzi »

RCKiK w Raciborzu »

Oddziały Terenowe RCKiK »

Oddział Terenowy w Jastrzębiu-Zdroju » Galeria »

 

MIEJSKI KLUB HDK PCK »

Prezes MK HDK PCK »     tel.  508 48 22 70 Orange

Zapraszamy na spotkania Klubu HDK PCK przeważnie w ostatni piątek każdego miesiąca (oprócz grudnia i lipca) o godz.16.00 w SP 4, ul. Kościuszki 19 (w Zdroju między Szkołą Muzyczną a DH „Kłos”). Spotkanie Miejskiego Klubu HDK PCK w piątek 29.08.2014.

 

Służba Krwi MK HDK PCK 2014 »


ROZMAITOŚCI » 

 

 WEBMASTER  »  Copyright © 2005-2014 Oddział Rejonowy PCK Jastrzębie-Zdrój         KONTAKT »

TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE !