PCK   UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

 

DAR KRWI - DAREM ŻYCIA

Oddział Rejonowy PCKOddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15, tel. 32 476 35 66; 607 365 979; e-mail: pck.jastrzebie@poczta.fm ; Kontakt »

www.facebook.com/pckjastrzebie

Biuro ZR PCK czynne: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.  Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy

 » PIERWSZA POMOC  

 » Ratownictwo Medyczne  

 » Resuscytacja dorosłych - video

 » Kurs pierwszej pomocy PCK

 » Biblioteka

 » AKADEMIA ZDROWIA


 » Aktualności

 » Kronika

 » O naszym PCK i HDK

 » Zarząd Rejonowy PCK

 » Rejonowa Rada HDK PCK

 » Szkolne Koła PCK

 » Przepisy prawne

 » Miejski Klub HDK PCK   »  Plakat klubu

 » Zakładowe Kluby HDK PCK

 » Szkolne Kluby HDK PCK

 » Kluby HDK rejon raciborski

 » Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie

Kapelan HDK


 » Akademia 2008 (50 lat HDK)

 » Akademia 2009 (90 lat PCK)

 » Akademia 2013 (55 lat HDK)

 » Akademia 2014 (95 lat PCK) 


 » Dawcom w darze

 » Zostań Dawcą Szpiku

 » Zostań dawcą szpiku


 » Kalendarz Świąt HDK i PCK

 » Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V

 » Światowy Dzień Krwiodawcy 14 VI

 » Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron HDK 14 VIII

 » Światowy Dzień Dawców Szpiku 19 IX

 » Dzień Ratownictwa Medycznego 13 X

 » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI

 » Dzień Wolontariusza 5 XII


    POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

 » www.pck.pl  

 » Strategia PCK 2016-2020 

 » Podstawy prawne działalności PCK

 » Sprawozdania z działalności PCK

 » www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

 » Oficjalny folder informacyjny PCK

 » 7 podstawowych zasad PCK

 » Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach

 » Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim  

 » Nowy Statut PCK 2011

 » Hymn PCK.mp3 | słowa.pdf | nuty.pdf

 » 150 lat działań Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca


 » Linki

 » Kontakt

CYTATY » | KALENDARZ » | Internetowy kalendarz » | IMIENINY » |

www.facebook.com/pckjastrzebie

O G Ł O S Z E N I A


o

Pielgrzymka HDK na Jasną Górę 28.05.2016 »   plakat  »

 

Zapisy na V PIKNIK ŻEGLARSKI w sobotę 4.06 »  przyjmuje Ryszard Górski 508 482 270 montini@interia.pl  

kliknij w zdjęcie poniżej


III PINKIK STRZELECKI  »

Zapraszamy na III Jastrzębski Integracyjny Piknik Strzelecki HDK PCK, który odbędzie się w sobotę, 25 czerwca 2016 r. na Strzelnicy w Jastrzębiu-Zdroju - Szerokiej, ul. Norwida 23 obok Zakładu Karnego od godz. 12 do 18. Koszt udziału w turnieju strzeleckim z KBK-AK o puchar Prezesa Oddziału Rejonowego PCK wynosi 10 zł. Indywidualne strzelanie 2 zł za nabój (KBK-AK, KBKS, pistolet sportowy). Zgłoszenia na piknik strzelecki przyjmuje Ryszard Górski, tel. kom. 508 482 270; montini@interia.pl  w terminie do 11 czerwca 2016 r. 

zob. II PIKNIK STRZELECKI 2014;  zob. I PIKNIK STRZELECKI 2013


Uchwała Prezydium Krajowej Rady HDK nr 4/2015 z dnia 24.10.2015 ws. nadania imienia HENRYKA SŁAWIKA Miejskiemu Klubowi HDK PCK »

AKT NADANIA IMIENIA HENRYKA SŁAWIKA MIEJSKIEMU KLUBOWI HDK PCK »


Zostań dawcą szpiku | Krwinek-i-jego-wielka-misja-ratunkowa (9:44) - czyta Piotr Adamczyk | Zostań dawcą szpiku

Krew-oddana-za-granica ma być wliczana do odznaczeń  krew_oddana_za_granica.pdf

Sprawozdanie-z-dzialalnosci-PCK-za-rok-2014

PCK rok 2016 rokiem księcia Pawła Sapiehy   Paweł Jan Sapieha (1860 - 1934) - Z początkiem 1913 r. został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dla Galicji i to zadanie pochłaniało go całkowicie.  Widoczne to było szczególnie w czasie I wojny światowej. Paweł Sapieha Pierwszy Prezes Komitetu Głównego PTCK (4.05 - 7.08.1919)


Z uwagi na odczuwalne braki krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 

apeluje do członków klubów HDK o oddawanie krwi. Poszukiwane są wszystkie grupy krwi. Krew można oddać:

 w siedzibie RCKiK w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3;

 OT w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7;

 OT w Wodzisławiu Śląskim, ul. Radlińska 68;

 OT w Rybniku, ul. Rudzka 15;

oraz podczas akcji wyjazdowych - harmonogram dostępny jest na stronie www.rckik.pl »

Ekipy wyjazdowe RCKiK » | Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 

spot-Honorowy-Dawca-Krwi (filmik 9'07'') »


ratunek.eu

N A G Ł E  W Y P A D K I

Wypadek, zaginięcie w górach... Czy znasz numer ratunkowy w górach i nad wodą?

W takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek  http://ratunek.eu   

POLICJA 997; STRAŻ POŻARNA 998; POGOTOWIE RATUNKOWE 999;

Jednolity numer alarmowy w UE 112 

GOPR i TOPR Bezpieczeństwo w górach - 601 100 300 lub 985 GOPR

MOPR i WOPR Bezpieczeństwo nad wodą - 601 100 100

Dzień Ratownika WOPR 29 VI

Przy zgłaszaniu poszkodowanych należy podać: miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia (np. wypadek drogowy etc.), liczbę poszkodowanych, stan poszkodowanych, imię i nazwisko wzywającego pomocy, numer telefonu, z którego dzwonimy.

GOPR: idziecie-w-gory-sciagnijcie-sobie-aplikacje-ratunek »

 

Bądź-bezpieczny-nad-wodą-nie-plywaj-po-alkoholu »

(O tym, dlaczego nie wolno wchodzić do wody po opalaniu i posiłku; jak przebiega topienie się i jak przeprowadzić skuteczna akcję ratunkową.)

Resuscytacja dorosłych - filmiki pierwsza pomoc »


Jak ofiarować 1 % na działalność charytatywną Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

 

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym pomocy.

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". (Dz 20,35

 

 

N A S I   S P O N S O R Z Y  »

 

HONOROWE KRWIODAWSTWO

 

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". (Dz 20,35

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". (J 15,12-13) 

 

 


AKCJE KRWIODAWSTWA

Ekipy wyjazdowe RCKiK »

Wyjazdy ambulansu RCKiK z Raciborza »

 

 

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA, DAREM SERCA, DAREM MIŁOŚCI BLIŹNIEGO !  TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE ! 

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują !

ODZNACZENIA i WYRÓŻNIENIA »


Krwiodawcy.org »  facebook.com/krwiodawcy » 

Posty dla krwiodawców »

Ulgi w komunikacji miejskiej w Polsce dla krwiodawców » 

Twojakrew.pl »   oddajkrew.pl »

Krwiodawstwo »

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość i książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz. Ponadto należy powstrzymać się od posiłków tłustych i wysokokalorycznych oraz alkoholu juz od kolacji w dniu poprzedzającym oddanie krwi.


PRZELICZNIK DONACJI »

 

Wikipedia/Krwiodawstwo » Co to jest krew »   Jak oddać krew 1 » Jak oddać krew 2 » Jak oddać krew 3 » Twoja  krew moje życie » (wiadomości, porady ekspertów o zdrowiu) Przeczytaj ulotkę: Oddaj krew - Ratuj życie! » Zostań Ratownikiem Życia! » Pomóż ratować życie » Ulga za krew »

Ulgi w komunikacji miejskiej w Polsce » Dlaczego honorowo oddają krew »  (Zobacz artykuł w Jasnecie)

 

Ujednolicony tekst ustawy o publicznej służbie krwi - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. ws. jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 332) » http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000332
Dzień donacji dniem wolnym dla
mundurowego »

 

Uchwały  ZG PCK 2014 dotyczące honorowego krwiodawstwa zobacz link Przepisy prawne

Nr 203/2014 ws. zasad funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK

Nr 204/2014 ws. Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK 

Nr 205/2014 ws. Funkcjonowania Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK


55 lat HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w POLSCE (1958-2013)

 

Honorowe Krwiodawstwo w mieście »

 » FAQ - pytania i odpowiedzi

 » RCKiK w całej Polsce

 » RCKiK w Raciborzu

 » Oddziały Terenowe RCKiK

 » OT RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju » Galeria »


 » Miejski Klub HDK PCK   Plakat klubu »

 » Prezes MK HDK PCK  Ryszard tel.  508 48 22 70

 

Służba Krwi MK HDK PCK 2015 » 2016 »

 

 


ROZMAITOŚCI » 

 » OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 » Galeria Historii Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 » MisjaParagwaj.pl   (Jastrzębski Kapelan HDK) 

 

 WEBMASTER  »  Copyright © 2005-2016 Oddział Rejonowy PCK Jastrzębie-Zdrój         KONTAKT »

TWOJA KREW RATUJE ZAGROŻONE ŻYCIE !